SEITSEMÄN SÄDETTÄ
Aslak Larjo
Seitsemän säteen viisaus on oppi kosmoksessa vaikuttavista Jumalaisista energioista/ voimista. Ne ovat näkyvän ja näkymättömän maailman rakentajia. Niiden avulla voidaan selittää ja tulkita mikro- ja makrokosmosta. Säteisen jaksottaiset vaikutukset luovat ja heikentävät sivilisaatioita ja kulttuureja. Sädeopin avulla voidaan tarkastella ihmistä, kansakuntia, eri luomakuntia ja viimekädessä koko kosmosta.
Uusi tuleva psykologia ja astrologia tulee perustumaan – käsitykseni mukaan – tähän esoteeriseen tosiasiaan. (Huom. Se mikä on ihmiselle totta, on hänen oman järkensä ymmärtämä asia ja hänen sydämensä hyväksymä fakta. Muita guruja ei tarvita.) Aurinkokunnassa ei ole mitään, jota ei voida selittää seitsemän säteen avulla.
Tieto seitsemästä säteestä on saatu 1900-luvun alkupuolella eläneen Alice A. Baileyn (1880…1949) kanavoimista ja kirjoittamista kirjoista. Lähteenä on ollut Valkoisen Veljeskunnan mestari Djwhal Khul, joka toimii Rakkaus-Viisaus säteen vaikutuksen alaisena ja mestari Kuthumin alaisuudessa.
Oppi seitsemästä säteestä tutkii perimmäisen luonnetta. Mikä on kaiken takana? Vastaus on Yksi tai Jumala, jota myös Aurinkologokseksi voidaan kutsua. Kaikki virtaa ulos Yhdestä ja palaa Yhteen. Vallitsevat seitsemän sädettä ovat Hänen aspektejaan, joista nuo kolme ensimmäistä ovat Hänen ”kolmet kasvonsa”. Nämä kolme pääsädettä ovat:
1. Säde: Voima eli tahto; Isä
Väri: Punainen
Symboli: Palava miekka
2. Säde. Rakkaus-Viisaus; Poika/ Äiti
Väri. Sininen.
Symboli: Graalin malja.
3.Säde: Aktiivinen älykkyys; Pyhä Henki
Väri: Keltainen.
Symboli: Kolmio.
Nämä kolme ilmentävät Jumaluutta ja ovat aktiivisia jokaisessa luomakunnassa ja kaikkina luomisen aikajaksoina (Nyt elämme 5.5.5. 5.5.6 alkaa 2012).
1. persoona: Isä:
Elämä/ Tahto/Tarkoitus/ Suunnitelma
Sähkötuli eli Henki
Positiivinen energia
2 Poika
Tietoisuus/Rakkaus-Viisaus.
Aurikotuli eli Sielu
Tasapainoittava neutraalienergia.
3. Pyhä Henki:
Muoto/ Aktiivinen äly
Kitkatuli eli aine;
Negatiivinen energia.
Ensimmäinen säde käsittää Jumalan idean, Jumalaisen Tahdon, jonka pohjalta luomistyö alkaa.
Toinen säde puolestaan kattaa Jumalaisen suunnitelman. Tämän vuodatuksen kautta kaikki saa muotonsa, ”Jumala geometrisoi” sanotaan.
Kolmas säde käsittää aktiiviset rakennusvoimat, joiden avulla Suuri Arkkitehti organisoi rakennusmateriaalin ja aloittaa rakennustyön.
Sivusäteet ovat:
(Nämä sivusäteet ovat pääsäteitten yhdistelmiä)
4.Säde: Konfliktin kautta harmoniaan ja kauneuteen, taide. (S1+S2). Vihreä. Timantti.
5.Säde: Konkreettinen tieto, tiede.(S1+S3). Oranssi. Pentagrammi + kolmio/pyramidi.
6.Säde: Abstraktinen idealismi tai omistautuminen; esim. uskonnot. (S2+S3). Indigo. Risti.
7.Säde: Seremoniallinen magia ja rituaalit, esim. mysteeriolaitokset ja vapaamuurarius. (S1+S2+S3). Violetti. Pentagrammi.
Nämä seitsemän sädettä ilmenevät syklisesti eri aikakausina muodostaen siten eri kulttuuri- ja sivistyskaudet. Periaatteena on Jumalainen liike ja lepo.
Säteitten jaksottaisuus ilmenee alla:
Säde 1 ..............Ei ilmennyt
Säde 2 ..............Ilmentynyt vuodesta 1575 j.Kr.
Säde 3 .............. - “ - 1425 j.Kr.
Säde 4 ..............Alkaa hitaasti vuoden 2025 j.Kr. jälkeen
Säde 5 ..............Ilmentynyt vuodesta 1775 j.Kr.
Säde 6 ..............Alkoi siirtyä pois 1625 j.Kr.
Säde 7 ..............Ilmentynyt vuodesta 1675 j.Kr.
Näiden seitsemän säteen lisäksi on tullut tietoa 1900-luvun lopussa seuraavista viidestä säteestä:
(Joshua D. Stone: Cosmic Ascension)
8. Säde: Puhdistava energia: .................S4+S5+S7. .............................Merellisen vihreä.
9. Säde: Ilon energia. .............................S1+S2 .....................................Sini-vihreä.
10. Säde: Liittää sielun kehoon. ..............S1+S2+S3 ..............................Helmiäinen.
11. Säde: Palvelu/ silta uuteen aikaan. ...S1+S2+S5 ..............................Pinkki-oranssi
12. Säde: Liittää yhteen uuden ajan ja Kristus-tietoisuuden ...................Kulta
S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7
Kaavio XIII + taulukko
PLANEETAT JA SÄTEET:
PYHÄ
SÄDE
EPÄPYHÄ
SÄDE
Vulkanus
1.
Mars
6.
Merkurius
4.
Maa
3.
Venus
5.
Pluto
1.
Jupiter
2
Kuu 1)
4.
Saturnus
3.
Aurinko 1)
2
Neptunus
6
Uranus
7.
1) Peittävät kätketyn planeetan.
Planeetoilla, kuten ihmisilläkin, on ns. sielun- ja persoonallisuuden säteet, jotka ilmentävät niiden energiaa. Maapallon sielun sädettä ei ole ilmoitettu, mutta käsitykseni on se, että se on 2. Persoonallisuuden säde on 3.
Seitsemäinen rakenne hallitsee kaikilla tasoilla. Aurinkokuntaan kuuluu seitsemän keskusta/ planeettalogosta. Planeettalogoksella on seitsemän planeettaketjua; kts. Kaaviot II, V,VI, VII ja XII.
Ihmisellä on seitsemän prinsiippiä ja tsakraa. Kosmisella keskuksella, Parabrahmanilla, on 7 aurinkokuntaa. Okkultinen lause on: ”Kuten ylhäällä, niin myös alhaalla.”
IHMISEN SÄDEKARTTA
Säteet vaikuttavat siis myös ihmiseen/ mikrokosmokseen. Ihmisen ns. sädekartta on seuraava:
Monadinen säde: ...............................On yksi kolmesta pääsäteestä. Ei muutu ilmeisesti inkarnaatioiden välillä.
Sielunsäde: ........................................Vaihtuu ihmisen kehittyessä henkisesti.
Persoonallisuuden säde: ...................Vaihtuu inkarnaatioiden välillä.
•Mentaalin säde: ................................ ” ”
•Astraalin säde” ................................. ” ”
•Fyysinen säde .................................. ” “
Esimerkkejä:
Esimerkeistä jätetty monadinen säde pois:
- Brahms: ................................... 2-4-4-6-3
- Fransiskus Assisilainen: ..........6-6-6-2-3
- Rubens: ................................... 4-7-1-4-7
- Leonardo da Vinci: .................. 4-7-7-4-7
- Bach: ....................................... 2-4-7-6-3
- Apollonius Tyanalainen: ...........6-1-1-2-7
- Archmedes: ............................. 5-2-1-2-1
- Alice A. Bailey: ......................... 2-1-1-2-3
- Roger Bacon: .......................... 7-4-1-6-3
- H.P. Blavastky: ........................ 1-2-1-6-3
- William Blake: .......................... 2-4-1-6-3
- Sidhatha Gautama: ................. 2-2-1-2-7
- Leonid Brezhnev: .................... 1-7-6-6-7
- Martin Luther: .......................... 6-6-1-2-3
- Adolf Hitler: .............................. 2-4-1-4-3
- Immanuel Kant: ....................... 6-4-1-2-5
- Mao Tse-Tung: ........................ 1-1-1-2-1
- Karl Marx: ................................ 6-2-5-6-3
- Metternich: .............................. 1-1-1-6-7
- Magdalan Maria: ..................... 6-6-6-4-3
- Jeesus Nasaretilainen: ............ 6-1-1-2-1
- Maria Jeesuksen äiti: .............. 6-6-6-4-3
- W.A.Mozart: ............................. 4-4-4-4-3
- D. Sostakovich: ....................... 7-4-4-6-7
- Rudolph Stainer: ..................... 2-4-1-6-3
- Stalin: ...................................... 1-7-7-2-1
- Richard Wagner: ..................... 1-1-4-4-7
- Marilyn Monroe: ...................... 4-4-6-2-3
- Mohammed: ............................ 2-3-1-6-3
- Persoonallisuuden säde vaihtelee eri inkarnaatioissa, kunnes ihminen hioutuu ns. elämän koulussa.
- Henkisen ihmisen sielunsäde vaikuttaa ihmiseen enemmän kuin persoonallisuuden säde.
- Materialistisen ihmisen persoonallisuuden säde vaikuttaa häneen enemmän kuin sielun säde.
- Esoteerisesti tarkoitus on, että ihminen yhdistää alemman minänsä ylempää – sieluun.
- Säteet vaikuttavat ihmisiin tsakrojen kautta seuraavasti:
SÄTEET
TSAKRAT
RAUHANEN
KEHON OSA
PLANEETTA:
1.S.
Kruunu
Käpyrauhanen
Aivot
Vulkanus/ Pluto
2.S.
Sydän
Kateenkorva
Sydän
Jupiter/ Aurinko
3.S.
Kurkku
Kilpirauhanen
Keuhkot
Saturnus/ Maa
4.S.
Perus
Häntäluun alaosa
Selkäranka
Merkurius/Kuu
5.S.
Otsa
Aivolisäke
Silmät/ Korvat
Venus
6.S.
Napa
HaimaVatsa/ Maksa
Neptunus/Mars
7.S.
Perna
Munasarjat, Sukupuolielimet
Uranus
1.SÄDE: TAHDON JA VOIMAN SÄDE.
Kyseessä on pioneerin säde. Tunkeutuessaan eteenpäin tämä punainen säde hajottaa vanhoja rakenteita tehden tilaa uudelle. Se on hyvin tuhoisa säde ilman rakkautta (säde 2). Se on dynaaminen säde, jota soturityyppi edustaa.
Ensimmäinen säde esiintyy usein kriisien aikana, jolloin luodaan uutta. Tämän säteen hallitsemilla ihmisillä on taipumus kyllästyä nopeasti ja he eivät pidä yksityiskohdista. He ovat makrotason ihmisiä. He ovat suurten linjojen miehiä ja naisia.
Esimerkkeinä tällaisista ihmistä ovat esim. Aleksanteri Suuri, Mao Tse-tung, Indira Gandhi, Tito, Wagner, Nietzche……
Hyveinä on vahvuus, rohkeus, järkkymättömyys, lujuus, tahdonvoima, päämäärätietoisuus, visiokyky
Heikkouksina on Ylpeys, kunnianhimo, kovuus, ylimielisyys, jääräpäisyys, halu hallita muita, viha..
Hankittavia hyveitä on: Hellyys, nöyryys, sympatia, empatia, kärsivällisyys, suvaitsevaisuus….
Tämän säteen arkkityyppeinä olivat Herkules ja Poimandres, joka varasti tulen jumalilta.
Kulttuureista ja filosofioista tämän säteen vaikutuspiirissä ovat olleet Vanha Testamentin juutalaisuus, antiikin Rooma, zenbuddhismi ja Vedanta-filosofia.
Wagnerin Valkyyrioitten ratsastus tulkitsee musiikillisesti 1. säteen energiaa.
1.säde on luomisen säde. Se hallitsee elämää ja kuolemaa. Se tuhoaa muodot ja vanhentuneet järjestelmät. Se uudistaa. Usein suuria valtiomiehiä kuten Bismark, Paasikivi, Charles DeGaulle ja Churchill inspiroi 1. säde, joka auttoi häntä muutostyössä.
1.säde edustaa Jumalaista suunnitelmaa.
Sähkö ja valo saavat voimansa 1. säteestä.
Ensimmäinen säde hallitsee vihkimyksen polkua siinä missä 6. säde kokelaan ja 2. säde oppilaan polkua.
Suuressa Valkoisessa Veljeskunnassa mestari El Morya on 1. säteen mestari.
Enkelihierarkiassa arkkienkelinä on Mikael.
Kun ihminen alkaa ymmärtää Jumalaista Tahtoa – 1. säde alkaa vaikuttamaan niin, että ihminen myös alkaa ilmentää tätä (Jumalaista Tahtoa).
2.SÄDE: RAKKAUS-VIISAUDEN SÄDE.
Suuret henkiset opettajat löytyvät usein tästä 2. sinisestä säteestä.
Kristus-energia edustaa 2. sädettä.
Tahdikkuus ja harkinta ovat 2. säteen ihmisille ominaisia ja tietysti rakkaus. He ovat erinomaisia diplomaatteja ja opettajia. Esimerkkejä tällaisista ihmisistä ovat esim. Buddha, Erasmus Rotterdamilainen, faarao Ekhnaton, Albert Schweitser…..
Hyveinä on tyyneys, kärsivällisyys, uskollisuus, rakkaus, kirkas äly, intuitio, viisaus…..
Heikkouksina: Yliomistautuminen, itsekkyys, epäloogisuus….
Ihmisten enemmistö edustaa 2. ja 3. sädettä. Heidän tehtävänä on muuttaa tiedon säde (5) viisaudeksi. Toisen säteen persoonallisuudet ovat rakastavia, sallivia, huomaavaisia, ystävällisiä ja vastuuntuntoisia. 2. säde liittyy ihmisten välisiin suhteisiin ja veljesrakkauteen.
Wagnerin Trista ja Isolde – oopperan loppuhuipentuma kuvaa musiikin keinoin 2. säteen energiaa.
Toisen säteen mestari Suuressa Valkoisessa Veljeskunnassa on Kuthumi.
Säteen arkkienkeli on Jofiel.
3.SÄDE ELI AKTIIVINEN LUOVA ÄLY.
Kolmos säteen ihmisellä on kehittynyt mielikuvitus, jonka avulla hän kykenee tajuamaan totuuden ytimen. Hän voi olla uneksija tai teoreetikko, jonka henkiset kyvyt ja varovaisuus auttavat häntä näkemään asiat monelta eri kulmalta. Hän tarvitsee usein avukseen käytännön ihmisen toteuttamaan ideoitaan. Hän menestyy liike-elämässä siten esim. juutalaisiin tämä säde vaikuttaa voimakkaasti.
Tämän säteen ihmiset kiinnittävät kaiken huomionsa siihen mihinkä uskovat ja joka on heidän projektinsa. Se saattat lyödä laimin kaiken muun.
Kolmannen säteen ihminen toimii usein Jumalaisten energioiden kanavana. He ovatkin usein parantajia. Hän voi olla myös valkoinen maagikko, jonka kautta valo loistaa.
Kolmannen säteen ihmistä voidaan kuvata sinnikkääksi ja filosofiseksi. Tämän säteen tyypillisimpiä edustajia ovat olleet kardinaali Richelieu, Kungfutse, Bertrand Russell…..
Hyveinä on laajat näkemykset abstraktisista kysymyksistä, rehellisyys, kirkas äly, keskittymiskyky…
Heikkouksina: Älyllinen ylpeys, kylmyys, eristäytyminen, epätarkkuus, jääräpäisyys, poissaolevuus, laiskuus..
Hankittavia hyveitä: Sympatia, suvaitsevaisuus, täsmällisyys, tervejärkisyys…..
Kolmannen säteen mestari on Paul Venetsialainen.
Arkkienkeli on Chamuel.
4.SÄDE ELI KONFLIKTIN KAUTTA HARMONIAAN, KAUNEUS JA TAIDE.
Neljäs säde voimistaa harmoniaa ja luo kauneutta. Tämä tapahtuu konfliktin kautta. Tämä säde työskentelee harmonisoidakseen asioita ja virtauksia, jotka virtaavat syiden maailmasta. 4. säde on jalostaja, joka luo täydellisiä muotoja.
Neljäs säde hallitsee 4. luomakuntaa eli ihmistuntaa. Se omalta osaltaan aktivoi ihmiskunnan läksyä, joka on veljesrakkauden läksy. Tämä rakkaus liittyy tunteeseen jalostaen sitä.
Säteen arkkityyppeinä voidaan pitää Ofreusta. Säde vaatii tasapainoa, muuten se voi riistäytyä käsistä kuten esim. Vincent van Goghin ja Pablo Picasson tapauksessa.
Neljäs säde on taiteen ja suurten taiteilijoitten säde. Esimerkkeinä tästä ovat sellaiset ihmiset kuten Ludvig van Beethoven, Amadeus Mozart, Herman Hesse….
Neljännen säteen ihmiset rakastavat värejä. Musiikissa 4. säteen sielut mieltyvät melodisiin teemoihin. Kirjallisuudessa ja runoudessa 4. säteen ihmiset tuottavat ja lukevat runsasta ja rikasta tekstiä.
Hyveinä on sympatia, anteliaisuus, omistautuminen, voimakas kiintymys…..
Heikkouksina: Itsekkyys, huolestuneisuus, voimakkaat intohimot, laiskuus, itsekurin puute, liioitteleminen…..
Hankittavat hyveet: Tyyneys, itseluottamus, itsehillintä, puhtaus, tarkkuus, mentaalinen ja moraalinen tasapaino…..
Neljännen säteen kausia historiassa edustaa renessanssi ja klassinen Kreikka.
Säteen mestari on Seraphis Bey.
Arkkienkkeli on Gabriel.
5.SÄDE ELI KONKREETTISEN TIEDON SÄDE JA TIEDE.
Viides säde on mentaalin säde. Se on suurten tiedemiesten ja teknisen insinööritaidon omaavien ihmisten säde. Esimerkkeidä tällaisesta ovat esim. Robert Oppenheimer, Wilhelm von Rötgen, Pascal, Pasteur, Leibniz, Descartes, Arkhimedes, Henry Ford…..
Säteen arkkityyppi on Hermes Trisgemistus eli egyptiläinen Thot-jumala.
Hyveinä on tarkkuus, oikeudenmukaisuus, kestävyys, tervejärkisyys, suoraselkäisyys, riippumattomuus, kirkas äly, totuudenmukaisuus…..
Heikkouksina on kova kritiikki, kapea-alaisuus, ylimielisyys, anteeksiantamattomuus, sympatian puute, taipumus eristäytyä…..
Hankittavia hyveitä: Omistautuminen, kunnioitus, sympatia, rakkaus, laajakatseisuus….
Viidennen säteen mestari Hilarion ja arkkienkeli on Rafael.
A.A.B. kirjoittaa Esoteerinen Psykologia I-kirjassaan:
”Ihmiskuntaa elähyttävän olennon sielunsäde on 4. säde ja persoonallisuuden säde on 5. säde, konkreettisen tiedon tai tieteen säde. Ristiriidan kautta harmoniaan ja kyky saavuttaa tietoa – nämä ovat ne kaksi sädettä, jotka läpäisevät ihmiskunnan ja ajavat sitä eteenpäin kohti sen jumalaista kohtaloaan.”
6.SÄDE, ABSTRAKTI IDEALISMI JA OMISTAUTUMINEN.
Tämän säteen edustajat ovat mystikoita, uskonnollisia ajattelijoita ja uudistajia kuten Tuomas Akvinolainen, Martti Luther, kirkkoisä Augustinus, mestari Eckhart….. ja monet Raamatus henkilöt kuten Mooses, Maria Jeesuksen äiti, Magdalan Maria, Luukas ja muut opetuslapset.
Jeesus Nasaretilaisella oli 6. säde sielun säteenä ja 1. säde persoonallisuuden säteenä. Sielun säteenä on ollut 6 myös Kolumbuksella (St. Germain), Schopenhauerilla ja Immanuel Kantilla.
Kuudes säde voimistaa omistautumista ja uhrautumista. Monien mystikoiden synnintunto on 6. säteen vaikutusta. Fransiskus Assisilaisen sädekartta oli: 6-6-6-2-3! Säteillä 2 ja 6 on läheinen yhteys. Se viittaa rakkauteen, empatiaan ja sympatiaan.
Hyveinä on omistautuminen, antaumus, rakkaus, hellyys, intuitio, lojaalisuus, kunnioitus, idealismi, sympatia….
Heikkouksina: Itsekäs ja mustasukkainen rakkaus, määräävyys, puolueellisuus, itsepetos, taikauskoisuus, ennakkoluuloisuus, suuttumus, väkivalta, epäluuloisuus, fanaattisuus….
Hankittavia hyveitä ovat voima, puhtaus, totuudellisuus, suvaitsevaisuus, tyyneys, tasapainoisuus, tervejärkisyys…..
Kuudennen säteen mestari on mestari Jeesus (Nada) ja arkkienkeli on Uriel.
7.SÄDE ELI SEREMONIALLINEN MAGIA JA RITUAALIT.
Seitsemännen säteen tehtävä on suhteuttaa elämä ja muoto, sisäinen ja ulkoinen todellisuus toisiinsa. Sen vaikutus näkyy mysteeriolaitoksissa ja liikkeissä kuten vapaamuurarius.
Säteen myyttinen hahmo on Osiris.
Seitsemännen säteen edustajia ovat olleet Roger ja Francis Bacon, Pablo Picasso, Nicolas Roerich, C.W. Leadbeater, Annie Bessant…..
Hyveinä on voima, kestävyys, rohkeus, sydämellisyys, tunnollisuus, luovuus, itsenäisyys, organisointikyky.….
Heikkouksina on muodollisuus, ahdasmielisyys, kapea-alaisuus, heikko arvostelukyky, ylimielisyys, rutiinin korostaminen…..
Hankittavat hyveet: Ykseyden oivaltaminen, laaja-alaisuus, suvaitsevaisuus, nöyryys, lempeys, rakkaus……
Seitsemännen säteen mestarina on ollut St. Germain, mutta hän on nyt siirtynyt Mahachonaksi eli sivilisaation herraksi eli 3. säde-energiavirtauksen johtajaksi. Kuka on tullut hänen paikalleen – sitä ei vielä tiedetä.
Arkkienkeli on Zadkiel.
Seitsemättä sädettä pidetään alkavan kehityskauden eli vesimieskauden säteen.
SÄTEET JA TASOT:
TASO:
1.
JUMALAINEN TASO
2.
MONADINEN TASO
3.
HENKINEN TASO/ ATMA
4.
INTUITIO
5.
MENTALINEN TASO
6.
ASTRAALINEN TASO
7.
FYYSINEN TASO
KOLMEN PÄÄSÄTEEN VAIKUTUKSET:
SÄDE 1
SÄDE 2
SÄDE 3:
ISÄ
POIKA
PYHÄ HENKI
SHIVA
VISHNU
BRAHMA
SHAMBALLA
HIERARKIA
IHMISKUNTA
HENKI
SIELU
AINE
MONADI
SIELU
PERSOONALLISUUS
MENTAALI
ASTRAALI
FYYSINEN TASO
ELÄMÄ
LAATU
MUOTO
MASKULIINI
FEMINIINI
ANDROGYYNI
TAHTO
TIETO
ÄLYKKYYS
PÄÄ
SYDÄN
KURKKU
VULKANUS
JUPITER
SATURNUS
PLUTO
AURINKO
MAA
SUURI KARHU
SIRIUS
SEULASET
SÄTEET JA LUONNONVALTAKUNNAT:
LUONNON VALTAKUNTA .........SÄDE/ILMAUS
KIVIKUNTA .................................1/VOIMA,
....................................................7/RADIOAKTIIVISUUS
KASVIKUNAT .............................2/MAGNEETTISUUS
....................................................4/KAUNEUS/ HARMONIA
....................................................5/YLÖSPÄIN PYRKIVÄ VOIMA
ELÄINKUNTA .............................3/VAISTO
....................................................6/OMISTAUTUMINEN
IHMISKUNTA ..............................4/KOKEMUS/ KASVU
....................................................5/TIETO
SÄTEET JA MINERAALIT:
SÄDE JALOKIVI KORVAAVA MINERAALI:
1. ........TIMANTTI .........VUORIKRISTALLI
2. ........SAFIIRI .............LASUURIKIVI/ SOALIITTI
3. ........SMARAGDI .......AKVAMARIINI/ JADO/MEKANIITTI
4. ........JASPIS..............AKAATTI/ SERPENTIINI/KALSEDONI
5. ........TOPAASI ...........KELTAINEN KVARTSI/STEALIITTI
6. ........RUBIINI .............TURMALIINI/ GRANAATTI/KATNEOLI
7. ........AMETISTI .........PORTYYLI
KANSAKUNNAT JA SÄTEET:
MAA ....................PERS.SÄDE/SIELU SÄDE MOTTO:
INTIA...................4/1. ..................”Minä kätken valon.”
KIINA ..................3/1. ..................”Minä osoitan tien.”
JAPANI ...............4/6. ..................
KOREA ...............4/6. ..................
SAKSA ................1/4. ..................”Minä suojelen.”
RANSKA .............3/5. ..................”Minä vapautan valon.”
ENGLANTI..........1/2. ..................”Minä palvelen.”
ITALIA .................4/6. ..................”Minä raivaan polut.”
ESPANJA ............7/6. ..................”Minä hälvennän pilvet.”
BELGIA ...............7/5. ..................
HOLLANTI ..........7/5. ..................
ITÄVALTA ...........5/4. ..................”Minä palvelen valaistua tietä.”
SUOMI ................2/3. ..................
RUOTSI ..............2/3. ..................
NORJA................4/2. ..................
TANSKA. ............2/3 ...................
U.S.A ..................6/2. ..................”Minä valaisen polun.”
VENÄJÄ .............6/7. ..................”Minä yhdistän kaksi tietä.”
AFRIKKA ............7/6. ..................
AASIA .................4/6. ..................
EUROOPPA ........3/4. ..................
SKANDINAVIA ....2/3. ..................
SÄTEET, VIHKIMYKSET, TSAKRAT JA PLANEETAT:
VIHKIMYS: SÄDE TSAKRA PLANEETTA:
1. SYNTYMÄ .................7 ..........PERNA ........................VULKANUS/ PLUTO
2. KASTE .......................6. .........NAPA ...........................NEPTUNUS/ VENUS/ JUPITER
3. KIRKASTUS ..............5. .........OTSA ...........................MARS/ KUU
4. LUOPUMINEN...........4. .........SYDÄN ........................MERKURIUS/ SATURNUS
5. ILMESTYS .................1. .........PERUS ........................URANUS/ JUPITER
6. PÄÄTÖS ....................3. .........KURKKU ......................
7. YLÖSNOUSEMUS ....2. .........KRUUNU .....................
8. SIIRTYMINEN ...........4. .........HIERARKIA .................
9. KIELTÄYMYS ............3. .........SHAMBALLA ...............
SÄTEET, PLANEETAT JA ELÄINRADAN MERKIT:
SÄDE PLANEETTA PLANEETTA ELÄINRADAN MERKKI:
(PYHÄ) (EI PYHÄ)
1. .....VULKANUS ..............PLUTO .............OINAS
2. .....JUPITER ...................AURINKO .........NEITSYT
3. .....SATUNUS .................MAA ..................RAPU
4. .....MERKURIUS ............KUU ..................SKORPIONI
5. .....VENUS ...............................................LEIJONA
6. .....NEPTUNUS ..............MARS ...............JOUSIMIES
7. .....URANUS .............................................KAURIS
SÄTEET JA AISTIT:
AISTI:............... SÄDE:
KUULO ............ 7.
TUNTO ............ 1.
NÄKÖ .............. 3.
MAKU .............. 6.
HAJU ............... 4.
TAJU ................ 5.
INTUITIO .........2.
SÄTEET JA VÄRIT:
SÄDE: VÄRI:
1. ......................PUNAINEN
2 .......................SININEN
3 .......................KELTAINEN
4 .......................ORANSSI
5 .......................VIHREÄ
6 .......................VIOLETTI
7 .......................INDIGO