Ilo eli tietoisuus on luonnollinen olotilasi. Se on aina olemassa. Se on kuin aurinko, joka paistaa jatkuvasti maan varjon yllä. Kun lakkaat elämästä omassa varjossasi, niin aurinko, ilo, alkaa loistaa välittömästi!

Iloa ei voi löytää lisäämällä elämäänsä mitään. Siihen johtaa vain karsimisen harjoittaminen, varjon riisuminen. Ilossa eläminen on selkeyden iloa - ilman ongelmia. Koko elämäni on silloin olemisen iloa tai selkeyttä – ilo ja selkeys ovat olemukseni.

 

Tämä kaikki on läsnä sisälläsi nyt, tällä hetkellä, odottaen vain, että eläisit sen todeksi omassa elämässäsi. Sinun ei tarvitse kamppailla sen vuoksi, etsiä sitä tai luoda sitä. Sinä olet se. Se on sinun; se on aito olemuksesi.